2 Mart 2020/Genel
  • By akalanbal
  • Post Views: 753

 

1990 yılında Pavia Üniversite’sinde yapılan bilimsel çalışmada, propolisin içeriğinde doğal olarak bulunan 5 farklı flavonoidin, çeşitli virüslere karşı etkileri araştırılmıştır. Çalışmada, Koronavirus, Herpesvirus, Adenovirus ve Rotavirus örneklerinin uygun şartlarda coğalmaları sağlanmıştır. Ardından elde edilen ham propolisten Acacetin, Kamferol, Krisin, Kuersetin ve Galanjin flavonoidleri izole edimiştir. İzole edilen 5 adet flavonoidin, sırasıyla bütün virüslerle etkileşimleri gözlemlenmiştir.  Çalısmanın sonucunda Acacetin, Kamferol,Krisin, Galanjin ve Kuersetin’in koronavirus dahil bütün virüslerin azalmasında etkili olduğu,Krisin ve Kamferol flavonoidlerinin de özellikle Herpes virüsünün çoğalmasını azalttığı gözlemlenmiştir.

 

Kaynak: Deblaggi M, Pagani L, Luini M, Romero E, Tateo F, Effects of propolis flavonoids on virus infectivity and replication, Microbiyologica, 13, 207-213, 1990.