4 Temmuz 2019/Genel
  • By akalanbal
  • Post Views: 796

2010 yılında, Celal Bayar Üni., Hacettepe Üni. ve Ege Üni. tarafından yürütülen çalışmada, Türkiye’de üretilen propolis ekstraktlarının meme kanseri hücreleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda, propolisin kanserli hücreleri yok ederek, meme kanseri hücreleri üzerine anti tümör etki gösterdiği belirlenmiştir.